Shem

Shem är hebreiska och översätts oftast namn i gamla testamentet. Enligt konkordanser så betyder ordet namn, omtalad, känd, minne och karaktär. Läste i en kommentar att det innebär att märka eller varumärke! Ordet används i frasen ‘Guds namn’ och finns över 800 ggr i GT.

Vadan denna utläggning? Jo, jag blev lite fascinerad av att finna varumärkes tanken i bibeln. Innebörden av varumärken härrör ju från boskaps märkning och senare territorial utmärkning av territorium och släktvapen. Detta har ju utvecklas till att symbolisera och beskriva en familjs bakgrund, karaktär och territorium.

Namn i bibeln beskriver ju en persons karaktär, utförda eller förväntade gärningar i livet och detta skapar ju en värdering i relation till omgivningen. Ett namn blir ju beskrivande för en persons ord och gärningar gentemot dom som känner personen. Då blir hans namn hans märkning, hans varumärke som när det hörs av dom som känner honom, skapar känslor och associationer av positiv eller negativ natur. Dessa känslor, uppfattningar, avgör min relation till personen ifråga vilket i sin tur avgör hur jag agerar i relation till honom.

Jag tror att vi ibland inte riktigt är medvetna om hur vi ser ut i andra människors ögon, hur vi ser ut i våra egna ögon vet vi men det behöver inte vara detsamma som hur andra människor uppfattar mig. Att överbrygga dessa inre och yttre uppfattningar och få dom att mer eller mindre stämma överens är nödvändigt om jag ska kunna bli och vara en positiv påverkan på min omgivning.

Processen av självupptäckande är inte alltid utan smärta då vi har en tendens att förneka och blunda för våra svaga sidor. Mentorskap och coaching är ju ett sätt att synkronisera och omforma mitt personliga varumärke så det blir tydligt utan motsättningar mellan hur jag har intentionen att vara och hur jag uppfattas.

Bibeln säger i Rom 12:2 att vi ska tänka sakligt om oss själva, sant och ärligt. Jesus sa att sanningen gör oss fria dvs tar bort konflikter mellan självuppfattning och omgivningsuppfattning. En smärtsam process för vi har alla blind spot dvs saker vi inte ser själva utan behöver hjälp att se.

Må Herren hjälpa oss att bära namn som klingar positivt ibland våra vänner och bekanta, i vår församling och våra företag

 

Mats-Jan

Kommentera