Förädling

Kristider är tider av möjlighet, det är en tid då saker och ting förändras, rik blir fattig, fattig blir rik, mäktig blir förlorar sin makt, okända kommer fram och får inflytande.

I kristider gäller det att öka sitt värde på marknaden, det spelar ingen roll vilken marknad vi pratar om, andlig som materiell. Det värde som ska öka är mitt värde, min produkts värde eller mina tjänsters värde för marknaden det vill säga dom jag riktar mig till med mina produkter. Så i kristider gäller det att förädla, utveckla så att marknaden ökar sin efterfrågan av det jag erbjuder.

Jeremia levde i en tid av nationell kris och i kapitel 18 leder Herren honom att gå till krukmakarens hus för att se på hur han formar kärlen. En bild på reformation, omdaning och förädling. Förädling innebär förenkling och refokusering på det som är av verkligt värde. För kristna innebär det att jag förminskas och Jesus förstoras för det som ‘marknaden’, församlingen och dess medlemmar vill ha är inte mig utan Honom jag representerar dvs Jesus. Detta innebär samma förändring som när Jesus gjorde vin av vatten på bröllopet i Kana. Han gick från att vara en snickare som erbjöd sina tjänster på marknaden till en mirakel man som gjorde det omöjliga, som kunde förändra sakers essens från ett mindre värdefullt element till ett av mer värde, det förädlades.

Så i kristider låt Herren leda dig in i en process av förädling och ‘produktutveckling’.

 

Mats-Jan

Kommentera