Sten Nilsson

Med stor sorg mottog vi beskedet att pastor Sten Nilsson flyttat hem till Herren idag på morgonen. Våra böner är med hustru Maj och familjen.

Personligen hade jag förmånen att träffa Sten tidigt i min kristna vandring då jag var med i Metodistkyrka till vilken han kom för att undervisa och betjäna och jag var hans chaufför vid dessa tillfällen. Hans frimodiga förbön för sjuka där jag såg flera bli omedelbart friska gjorde stort intryck på en ung kristen som jag var då. 

Hans bok Blodsförbundet blev startskottet för en djup längtan att studera och förstå skriften och den röda tråd av frälsning som löper genom bibeln. 

Tack Sten för att du var lydig även i svåra stunder, tack för att du såg oss unga troende, tack för att du trodde på oss, tack för alla böcker som inspirerat, tack för innerligheten i bönen, tack, tack, tack

Må Herren rikligen belöna dig nu när du står inför din dyrbare frälsare i himmelen.

Läs om Stens liv och gärning här

Med mycket tacksamhet och kärlek

Mats-Jan

Kommentera