Offentlighet?!

Jag har funderat över detta begrepp i relation till all social media som uppkommer på Internet (bloggen tex) och hur det påverkar livet.
Våra relationer med varandra som vänner, arbetskamrater och familj är ju beroende av vår integritet mellan varandra. Dessa relationer är byggda på intimitet och förtrolighet som gör det möjligt, eller rättare, bestämmer måttet av förtroende vi har gentemot varandra i dessa relationer. Om någon för allt vi säger vidare tänker vi oss för vad vi säger till den personen, medans en god vän bevarar personlig information för att inte skada förtroendet vänner emellan.
Youtube och annat gör det numera möjligt att i realtid offentliggöra det som sker privat, den sfär som påverkas av det förtroende vi har mellan varandra.
Vad händer med dessa så sköra relationer när vi upptäcker att det vi säger, spontant eller oeftertänksamt, plötsligt offentliggörs via sociala medier? Jag tror det kan kapsla in oss ännu mer, göra relationerna ännu ytligare och späda på individualismen ett par mått till.
Jesus sa att vi ska älska varandra och akta på varandra, inte lägga ut varandras bloopers på nätet (utan medgivande).

Den gyllene regeln säger ‘gör mot andra vad du vill att andra ska göra mot dig’

Ta hand om varandra

Mats-Jan

Kommentera