Tilltal

genesarets-sjo_beskuren_fixad
Galileiska Sjön vid Tabgha

Som kristna känner vi till begreppet tilltal, dvs Gud på det ena eller andra sättet gör Sin vilja känd för oss. I karismatiska kretsar kallar vi det ofta uppenbarelse. Tilltal från Herren är som att olja det inre maskineriet så det slutar gnissla och inte blir överhettat så motorn bränns sönder. En väloljad motor låter inte så mycket som en med brist på olja, det påminner om vårt inre liv med Herren. 

Man kan ‘lura’ både sig själv och omgivningen med att anamma de rätta orden, bli kulturanpassad, men kraften och styrkan går inte att få till. Inom affärsvärldenoch även media säger man ofta ‘fake it til you make it’ men den taktiken funkar inte i Guds rike. Den inre vandringen, den som ingen människa ser, den andliga processen med tilltal, Herrens närvaro, bibelord är svår att sätta ord på men ack så verklig den är. Ofta för Herren oss in i situation av hjälplöshet där vi slutligen böjer oss och av hjärtat ropar till Honom och inte slutar förrän Han kommer med sin närvaro och kraft, där på den platsen flödar Hans uppenbarelse, där kommer helande strömmen, där fylls vi av frid och stilla glädje, förunderlig förvåning att det börda man burit så plötsligt lyfts av, det är övernaturligt och näst intill oförklarligt men oerhörd verkligt och välsignat.

Under åren på missionsfältet hamnade jag ofta i situationer utanför min kontroll och då gjorde jag en sak som alltid funkade. Jag böjde knä eller la mig på kontorsgolvet hemma och taladei tungor som anden ingav tills Herren talade till mig, det kunde ibland ta timmar och ibland fick man kör i delar dvs sluta och fortsätta senare. Men varje seger som vanns, varje genombrott av dimension födes där på knä eller liggande på golvet, det är märkligt men sant. När Herren till slut talade så var det början på en seger, sedan tilltalet kommit behövde jag alltid be igenom det tills det blev ett med mitt hjärta och mitt inre fylldes av tro genom bibelorden Herren gav. Sedan började jag jobba med metodik dvs hur vi ska göra det, på vilket sätt och vilken struktur. Jag upptäckte att i metodiken fanns det alltid lite olika vägar, alla vägar leder till Rom, men tilltalet kunde man inte vara utan

Så om du inte vet vägen, be i anden tills Han som är Vägen talar till dig, det är värt tiden!

 

Mats-Jan

Kommentera