Marknadsföringens 10 dödssynder

hong-kong-121_webb

1. Företaget är inte tillräckligt marknadsfokuserat och kundorienterat

2. Företaget förstår inte riktigt sin målgrupp

3. Företaget behöver definiera och bevaka sina komkurrenter

4. Företaget har inte skött reationenerna med sina intressenter på rätt sätt

5. Företaget är inte bra på att hitta nya möjligheter

6. Företagets marknadsplaner och planeringsprocess är bristfälliga

7. Företagets produkt- och sercivepolicy behöver skärpas till

8. Företagets förmåga att bygga varumärken och att kommunicera är svag

9. Företagets organisation lämpar sig inte för att bedriva effektiv och verkningsfull marknadsföring

10. Företaget utnyttjar inte teknik maximalt

 

Hua, vad mycket att tänka på! Fokus bör vara på kunden dvs den som ska nyttja produkten,

‘svara inte på frågor som folk inte ställer, sälj inte sånt som folk inte behöver, predika inte sånt som folk inte begriper, undervisa hur man får seger i livets alla situationer’

 

Mats-Jan

Kommentera