Tel Dan

Ja, vad är det? Jo gamla Laish i norra Israel, som sedan blev Dan när Dans stam flyttade dit när Josua intog landet för 3000 år sedan.

Där ser jag världens, idag, äldst bevarade ark, 3000 år gammal! Inte dåligt. För några år sedan köpte jag en stålport till mitt hus i Baku, den började gnissla, rosta och gå sönder redan efter ett år. Den här arken är bevarad i 3000 år. Och vi tycker vi är bättre på det mesta nuförtiden, men ibland undrar man.

Israel lever i denna spänning mellan det förflutna, nutiden och framtiden. Ständigt hotade av en mycket fientlig omgivning som utryckligen vill utrota landet från kartan. Ändå är folk glada och lever vidare.

Har idag varit runt i Galileen, Jesus hemtrakt! Capernaum där Han gjorde så mkt under, Mensa Christi där han förlät Petrus,  bergspredikans kyrka. en speciellt känsla att gå där Han har gått. Varje steg känns speciellt! Han var här, Jesus som bortager världens synder då, likväl som nu, och även imorgon!

Gud välsigne Dig

Kommentera